Irma Christenson

4 titles Acting

7.9

The Best Intentions Den goda viljan

1992 · Ebba Bergman

6.8

Reservatet

1970 · Inger Sernelius

6.3

Divorced Frånskild

1951 · fil. dr Cecilia Lindeman, laborator, Tore Holmgrens nya kvinna

6.9

One Summer of Happiness Hon dansade en sommar

1951 · Sigrid

6.9

Prison Fängelse

1949 · Linnea

4.2

Försummad av sin fru

1947 ·

4.6

Saltstänk och krutgubbar

1946 · Alvida Nordström

5.8

Jag dräpte

1943 · Liv Cornell

5.8

Doktor Glas

1942 · Helga Gregorius

Det är min musik

1942 · Maud Welander

5.2

Landstormens lilla argbigga

1941 · Elsie Tornskiöld

4.8

Hem från Babylon

1941 · Marcelle

5.3

The First Squadron Första divisionen

1941 · Mona Falkstedt

5.0

Emelie Högqvist

1939 · Marianne Berend