Stig Olin

Biography

Stig Olin (September 11, 1920 – June 28, 2008) was a Swedish actor, theatre director, songwriter and singer. Father of actress Lena Olin and Swedish singer Mats Olin. He was married to actress Britta Holmberg.

12 titles Acting Directing Writing

4.0

Time of the Wolf Vargens tid

1988 · The Beggar

6.2

Jim and the Pirates Jim & piraterna Blom

1987 · Potatis-Algot

6.0

Rasmus, Pontus and Toker Rasmus, Pontus och Toker

1956 · Ernst

4.8

Sceningång

1956 · Bernhard Stensson

5.5

Mord, lilla vän

1955 · Dick Mattsson

5.3

The Yellow Squadron Gula divisionen

1954 · Boman

7.1

Barabbas

1953 · Member of Barabbas' Gang

5.5

Resan till dej

1953 · Bicycle messenger

5.4

Klasskamrater

1952 · Stig Andersson

5.3

One Fiancé at a Time En fästman i taget

1952 · Jerker Nordin, konstnär

7.7

Summer Interlude Sommarlek

1951 · Ballet instructor

6.3

Divorced Frånskild

1951 · Hans, högskolestuderande, Gertruds svärson

5.1

This Can't Happen Here Sånt händer inte här

1950 · Young Man

7.3

To Joy Till glädje

1950 · Stig Eriksson

7.1

The Girl from the Third Row Flickan från tredje raden

1949 · Kalle Nilsson

6.9

Prison Fängelse

1949 · Peter

6.2

Farlig vår

1949 ·

6.6

Eva

1948 · Göran Bolin

6.7

Port of Call Hamnstad

1948 · Thomas

6.8

Woman Without a Face Kvinna utan ansikte

1947 · Ragnar Ekberg

4.9

Jens Mons in America Jens Månsson i Amerika

1947 · Johnny Andersson

6.5

Crisis Kris

1946 · Jack

4.6

Rötägg

1946 · Krister Sundbom

6.6

The Balloon Ballongen

1946 · Michael Kollinsky

6.5

Two People Två människor

1945 · Svenning

7.4

Torment Hets

1944 · Sandman, student

Ungt blod

1943 ·

7.6

Ordet

1943 · Anders

6.2

The Sin of Anna Lans Anna Lans

1943 · Arne

5.1

Kronans käcka gossar

1940 · Military

1 titles Acting Directing Writing

4.9

Flottans överman

1958 · Director

4.7

You Are My Adventure Du är mitt äventyr

1958 · Director

4.4

Guest at One's Own Home Gäst i eget hus

1957 · Director

6.0

Rasmus, Pontus and Toker Rasmus, Pontus och Toker

1956 · Director

5.3

Swing it, fröken

1956 · Director

5.5

Mord, lilla vän

1955 · Director

5.2

Whoops! Hoppsan!

1955 · Director

5.3

The Yellow Squadron Gula divisionen

1954 · Director

5.6

I dur och skur

1953 · Director

5.5

Resan till dej

1953 · Director

1 titles Acting Directing Writing

4.9

Swinging at the Castle Det svänger på slottet

1959 · Writer

4.7

You Are My Adventure Du är mitt äventyr

1958 · Writer

4.4

Guest at One's Own Home Gäst i eget hus

1957 · Writer

5.3

Swing it, fröken

1956 · Writer

5.3

The Yellow Squadron Gula divisionen

1954 · Writer

5.6

I dur och skur

1953 · Writer

5.5

Resan till dej

1953 · Writer