Gustaf Molander

7 titles Directing Writing

6.1

Stimulantia

1967 · Director

5.4

Song of the Scarlet Flower Sången om den eldröda blomman

1956 · Director

5.1

The Unicorn Enhörningen

1955 · Director

5.4

Sir Arne's Treasure Herr Arnes penningar

1954 · Director

5.4

Glasberget

1953 · Director

6.3

Divorced Frånskild

1951 · Director

6.6

Eva

1948 · Director

6.8

Woman Without a Face Kvinna utan ansikte

1947 · Director

5.8

Kejsarn av Portugallien

1944 · Director

7.6

Ordet

1943 · Director

6.9

There Burns a Fire Det brinner en eld

1943 · Director

Älskling, jag ger mig

1943 · Director

6.6

Rid i natt!

1942 · Director

7.0

Jacob's Ladder Jacobs stege

1942 · Director

4.4

Tonight or Never I natt - eller aldrig

1941 · Director

6.0

Striden går vidare

1941 · Director

Den ljusnande framtid

1941 · Director

5.0

Emelie Högqvist

1939 · Director

6.1

Only One Night En enda natt

1939 · Director

5.7

Dollar

1938 · Director

7.0

A Woman's Face En kvinnas ansikte

1938 · Director

5.9

On the Sunny Side På solsidan

1936 · Director

6.0

Bröllopsresan

1936 · Director

6.7

Intermezzo

1936 · Director

5.8

Swedenhielms

1935 · Director

6.1

Fasters millioner

1934 · Director

5.9

A Little Flirt En stilla flirt

1934 · Director

6.2

Dear Relatives Kära släkten

1933 · Director

6.6

Servant's Entrance Vi som går köksvägen

1932 · Director

6.4

One Night En natt

1931 · Director

6.6

Sin Synd

1928 · Director

6.6

Parisiskor

1928 · Director

6.7

The Ingmar Inheritance Ingmarsarvet

1925 · Director

5.4

The Smugglers Polis Paulus' påskasmäll

1925 · Director

8 titles Directing Writing

6.3

Honeysuckle Rose

1980 · Story

6.1

Stimulantia

1967 · Writer

6.8

Trasiga änglar

1962 · Adaptation

5.1

The Unicorn Enhörningen

1955 · Writer

5.4

Sir Arne's Treasure Herr Arnes penningar

1954 · Writer

5.4

Glasberget

1953 · Writer

Älskling, jag ger mig

1943 · Writer

6.6

Rid i natt!

1942 · Writer

7.0

Jacob's Ladder Jacobs stege

1942 · Writer

6.0

Striden går vidare

1941 · Writer

Den ljusnande framtid

1941 · Writer

6.8

Intermezzo: A Love Story

1939 · Story

5.0

Emelie Högqvist

1939 · Writer

6.7

Intermezzo

1936 · Writer

5.8

Swedenhielms

1935 · Writer

6.7

The Ingmar Inheritance Ingmarsarvet

1925 · Writer

6.7

Erotikon

1920 · Writer

6.7

Song of the Scarlet Flower Sången om den eldröda blomman

1919 · Writer

7.2

Sir Arne's Treasure Herr Arnes pengar

1919 · Screenplay

6.8

Thomas Graal's Best Child Thomas Graals bästa barn

1918 · Writer

6.7

Thomas Graal's Best Film Thomas Graals bästa film

1917 · Writer