Weyler Hildebrand

1 titles Directing Writing Acting

4.7

Mitt folk är icke ditt

1944 · Director

4.0

New Order at Sjogarda Nyordning på Sjögårda

1944 · Director

4.9

Löjtnantshjärtan

1942 · Director

5.0

Fröken Vildkatt

1941 · Director

Dunungen

1941 · Director

Gentlemannagangstern

1941 · Director

6.3

Kyss henne!

1940 · Director

7.6

Cadets Together Kadettkamrater

1939 · Director

5.2

Landstormens lilla Lotta

1939 · Director

6.5

Rena rama sanningen

1939 · Director

4.4

Good Friends and Faithful Neighbours Goda vänner och trogna grannar

1938 · Director

6.1

Pensionat Paradiset

1937 · Director

5.0

Shanty Town Söderkåkar

1932 · Director

0 titles Directing Writing Acting

4.0

New Order at Sjogarda Nyordning på Sjögårda

1944 · Writer

4.9

Löjtnantshjärtan

1942 · Writer

Dunungen

1941 · Writer

Gentlemannagangstern

1941 · Writer

5.0

Fröken Vildkatt

1941 · Writer

6.3

Kyss henne!

1940 · Writer

6.5

Rena rama sanningen

1939 · Writer

7.6

Cadets Together Kadettkamrater

1939 · Writer

5.2

Landstormens lilla Lotta

1939 · Writer

6.4

Whalers Valfångare

1939 · Writer

4.4

Good Friends and Faithful Neighbours Goda vänner och trogna grannar

1938 · Writer

5.3

Just a Trumpeter Bara en trumpetare

1938 · Writer

5.6

Klart till drabbning

1937 · Writer

5.8

O, What a Night! O, en så'n natt!

1937 · Writer

4.2

Adolf Armstarke

1937 · Writer

5.8

65, 66, and Me 65, 66 och jag

1936 · Writer

4.6

Samvetsömma Adolf

1936 · Writer

1 titles Directing Writing Acting

4.0

New Order at Sjogarda Nyordning på Sjögårda

1944 · Major Gustaf Grasser

Gentlemannagangstern

1941 · Göransson

5.2

Landstormens lilla Lotta

1939 · Julius Göransson

5.3

Just a Trumpeter Bara en trumpetare

1938 · Sergeant Göransson

4.2

Adolf Armstarke

1937 · Göran Göransson

5.6

Klart till drabbning

1937 · Göran Göransson

4.6

Samvetsömma Adolf

1936 · Göransson

6.0

The Count of the Old Town Munkbrogreven

1935 · Detective Göransson

Hemliga Svensson

1933 · Juliuz Göranssonn

5.9

Konstgjorda Svensson

1929 · Sergeant major Göransson