Hugo Björne

5 titles Acting

6.0

Vita frun

1962 · Lawyer

6.2

The Judge Domaren

1960 · Mayor

5.3

Heaven and Pancakes Himmel och pannkaka

1959 · Manfred Fredriksson

5.0

Crime in Paradise Brott i paradiset

1959 · Arnold Jörner

5.4

En drömmares vandring

1957 · Mr. Andersson

5.1

Gårdarna runt sjön

1957 · Johan-Albrekt Riddercrona

5.8

Last Pair Out Sista paret ut

1956 · Jacobi

5.1

Det är aldrig för sent

1956 · Gustafsson

6.3

Paradiset

1955 · Erik Svenning

6.2

Karin Månsdotter

1954 · Johan Persson

6.0

En karl i köket

1954 · Axel Möller

5.4

Sir Arne's Treasure Herr Arnes penningar

1954 · Lord Arne

7.1

Barabbas

1953 · Leper at Death Valley

5.8

Hidden in the Fog I dimma dold

1953 · Fredrik Sjövall

5.5

När syrenerna blomma

1952 · Oscar II

7.1

Only a Mother Bara en mor

1949 · Eniel

5.6

Lars Hård

1948 · Chimney-sweep

5.1

Försök inte med mej..!

1946 · Edvard J. Kronberg, art deler

6.2

Meeting in the Night Möte i natten

1946 · Dir. Rylander

4.7

A Serious Game Den allvarsamma leken

1945 · Doncker

5.9

Crime and Punishment Brott och straff

1945 · Semjon Marmeladov

4.9

His Excellency Excellensen

1944 · Pater Ignatius

4.7

A Day Will Dawn En dag skall gry

1944 · Falck

5.9

Hemsöborna

1944 · Professor

7.4

Torment Hets

1944 · Dr. Nilsson

5.3

Örlogsmän

1943 · Naval commander Peijer

5.8

Jag dräpte

1943 · Liv's father

5.6

Train 56 Tåg 56

1943 · Gustav Rylander

6.2

The Sin of Anna Lans Anna Lans

1943 · Maj. Hellström

6.9

There Burns a Fire Det brinner en eld

1943 · Gen. Wollert

6.6

Rid i natt!

1942 · Petrus Magni

5.4

Flickan i fönstret mitt emot

1942 · Swahne

7.8

Himlaspelet

1942 · Profet Elias

6.4

Lågor i dunklet

1942 · Edvard Bergfelt

4.9

Lyckan kommer

1942 · Lennart Broberg

5.3

The First Squadron Första divisionen

1941 · Eye Specialist

Lärarinna på vift

1941 · Gyllenkruut

4.4

Tonight or Never I natt - eller aldrig

1941 · Col. Werner

6.9

A Handful of Rice Man och kvinna

1940 · Mr. Svensson

5.2

Everybody at His Station Alle man på post

1940 · Military Priest

6.3

Kyss henne!

1940 · Chairman of the board

5.1

Kronans käcka gossar

1940 · Skogsberg, industrialist

5.0

Emelie Högqvist

1939 · Westerstrand

Frun tillhanda

1939 · John Willman

5.3

Familjen Andersson

1937 · Lawyer Nyhlén

4.7

Spöket på Bragehus

1936 · Joachim Brage

6.7

Intermezzo

1936 · Thomas Stenborg

4.6

Samvetsömma Adolf

1936 · Maj. Waern

6.7

Karl Fredrik Reigns Karl Fredrik regerar

1934 · Maj. Carl Lindberg

4.2

Kanske en diktare

1933 · Judge

4.8

Hälsingar

1933 · Komministern i Dalbo

6.6

Sin Synd

1928 · Adolphe

5.5

Gustaf Wasa, Part One Gustaf Wasa del I

1928 · Sten Sture

6.1

Two Kings Två konungar

1925 · Baron Gustaf Mauritz Armfeldt

7.0

Thora van Deken

1920 · Niels Engelstoft

7.4

Sons of Ingmar Ingmarssönerna

1919 · Farm hand

6.4

Nobelpristagaren

1918 · Robert Starford

6.7

Night Music Nattliga toner

1918 · Theatre manager

6.8

Thomas Graal's Best Child Thomas Graals bästa barn

1918 · Guest at the wedding

6.1

The Prisoner of Karl's Fortress Fången på Karlstens fästning

1916 · student

7.2

Ingeborg Holm

1913 · Peasant